ดาว์นโหลด

นักศึกษาสามารถเปิดดูหรือดาว์นโหลดไฟล์ powerpoint หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา รศ101 ได้โดยคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้ค่ะ.

1. โครงการสอนรายวิชา รศ101

2. ความหมายของปรัชญา

3. ธรรมชาติและขอบข่ายของปรัชญา

4. วิธีการทางปรัชญาและคุณค่าของปรัชญา

5. ปรัชญา ทฤษฎีทางการเมือง และรัฐศาสตร์

6. วิธีการเขียนรายงาน

7. ปรัชญาการเมืองคลาสสิก - เพลโต


วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก รายวิชา รศ101

รายวิชา รศ101 ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น